logo Bas & Ferry
Home » Cases »

Case: Medizon

Situatiebeschrijving

Sinds eind 2003 ondersteunen we Medizon met het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen door middel van slimme internetoplossingen. Medizon levert en registreert AED's (Automatische Externe Defibrillators) en is een certificeringsinstantie voor diverse bedrijfshulpverleningscursussen.

Aanleiding voor een kennismakingsgesprek met Bas & Ferry was de huidige administratieve applicatie.
Deze applicatie, geschreven in Microsoft Access en bedacht en opgezet door Medizon zelf, voldeed niet meer.
Medizon groeide als bedrijf en daarmee nam de administratieve last aanzienlijk toe. Elke certificeringsaanvraag kwam op papier binnen en werd handmatig door twee personeelsleden verwerkt in de Access applicatie. Deze Access applicatie, hoe inventief ook opgezet, bleek niet mee te kunnen groeien. De administratie nam steeds meer tijd in beslag en aanpassingen aan het systeem gingen steeds moeizamer.

Ambitie

In een prettig kennismakingsgesprek kwam de ambitie van Medizon naar voren, zij wilden graag als hét certificeringsorgaan voor de bedrijfshulpverlening de concurrentie voorblijven. Met behulp van internettechnologie hebben we samen met Medizon een manier gevonden om niet alleen meerwaarde te bieden aan de klanten van Medizon (de onderwijsinstellingen en docenten), maar ook nog eens grote besparingen te realiseren!

Athena cursusregistratiesysteem

Voor Medizon hebben we een webapplicatie 'Athena' ontwikkeld waarin alle cursusgerelateerde gegevens worden geregistreerd. Een gedeelte van deze applicatie hebben we toegankelijk gemaakt voor de onderwijsinstellingen, een ander gedeelte voor de docenten. De docenten kunnen via internet inloggen om zo de door hun gegeven cursus met bijbehorende cursisten en resulaten te registreren. De onderwijsinstelling, waarbij deze docent is aangesloten, krijgt hier automatisch bericht van, waarna deze de ingevoerde gegevens kan nakijken en fiatteren. Medizon wordt hierna direct op de hoogte gesteld en kan met één druk op de knop de certificaten afdrukken. Voor Medizon een enorme tijdswinst; geen papieren stromen meer, geen handmatige verwerking van gegevens én geen (foutief) overgetypte gegevens. Ook voor de docenten en onderwijsinstellingen is er meerwaarde gecreëerd; dankzij de digitale en directe verwerking van de gegevens is er veel gemak en tijdswinst ontstaan. Winst aan alle kanten dus!

Groei

Medizon bleef (en blijft) groeien. Met groei ontstaan er nieuwe diensten en producten en verschuiven kerntaken. Een logisch gevolg hierop is de uitbreiding en aanpassing van bedrijfsprocessen. Wij zijn voortdurend nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Medizon en adviseren ze regelmatig over hoe ze internettechnoloigie optimaal kunnen inzetten voor hun organisatie.

AED registratiesysteem

In de loop der jaren heeft Medizon het zwaartepunt van hun dienstverlening verplaatst naar de levering en registratie van AED's. Om dit traject optimaal op te zetten, waarbij administratieve handelingen geminimaliseerd worden terwijl het serviceniveau naar klanten hoog blijft, hebben we een extra online toepassing ingezet: AEDReg. Dit is een webbased registratiesysteem, waarmee Medizon, dealers en directe klanten AED's kunnen registreren. De applicatie is voorzien van track'n'trace-functionaliteit, zodat de AED's in detail gevolgd kunnen worden. Als extra service worden de dealers en klanten automatisch op de hoogte gesteld wanneer batterijen en/of elektroden aan vervanging toe zijn, in de toekomst zal het ook mogelijk zijn om software-updates te downloaden. Ook in deze applicatie kunnen de klanten van Medizon zélf hun gegevens onderhouden wat veel administratieve last bespaart bij Medizon.

Geïnteresseerd in techniek?

Technische beschrijving

Voor Medizon zijn twee belangrijke applicaties ontwikkeld. De eerste applicatie is een uitgebreid CRM-systeem genaamd Athena aangevuld met mogelijkheden om cursussen en cursisten te registreren.

Één domeinmodel, drie applicatielagen.

Athena is gebouwd op basis van het MVC framework phpPeanuts. Athena hebben we gelaagd opgebouwd. Er is een gemeenschappelijke laag van domeinobjecten waarin de business logic is vastgelegd. Daarbovenop liggen drie applicatielagen met elk eigen mogelijkheden. Er is een laag voor Medizon zelf waarin ze alles kunnen beheren. Vervolgens is er een laag voor onderwijsinstellingen die daarin hun docenten, cursussen en cursisten kunnen registreren. Als laatste is er een applicatielaag voor docenten. Die kunnen alleen hun eigen cursisten registreren. Door middel van overerving van de gezamelijke domeinobjecten zijn de verschillende mogelijkheden toebedeeld aan de afzonderlijke applicaties.

Gebruik van AJAX

Veel van de werkzaamheden in Athena betreffen het koppelen van relaties aan bijv. cursussen of apparatuur. Omdat er vele duizenden relaties in het systeem aanwezig zijn, is een prettige manier van selecteren gewenst. Op diverse plekken hebben we AJAX toegepast om in widgets snel personen te kunnen selecteren.

Publieke registratiemogelijkheid voor AED's gebouwd met Mojo CMS

Een ander belangrijk project voor Medizon is het ontwikkelen van een website waarop dealers en eindgebruikers hun AED's kunnen registreren. Deze website verzorgt vervolgens de benodigde signalering en registratie van verantwoordelijkhden. De site is gebouwd op basis van Mojo CMS en is vervolgens uitgebreid met alle het benodigde maatwerk.

Automatische signaleringsmails

AED's bevatten onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Denk bijv. aan batterijen. De website is uitgerust met een cronjob die ervoor zorgt dat een controller gestart wordt die van alle AED's in het systeem controleert of bijv. de einddatums van de batterijen niet verstreken zijn. Indien ze wel verstreken zijn, dan zoekt het systeem de eindverantwoordelijke en krijgt vervolgens een actielijst per e-mail toegestuurd.

Universele log vanwege verantwoordelijkheden

Omdat AED's gebruikt dienen te worden voor het redden van mensenlevens, zijn er aardig wat verantwoordelijkheden mee gemoeid. Doordat het database AED's niet alleen door Medizon, maar ook door dealers en eindgebruikers geraadpleegd en gemuteerd kan worden, hebben we een voorziening getroffen waarmee alle wijzigingen uitgebreid gelogd worden. Bij elke wijziging in het systeem, zal het gewijzigde object geserialiseerd worden en opgeslagen in een logobject. Dit logobject heeft vervolgens een referentie naar het gewijzigde object. Voor elk object kan op die manier de volledige historie inclusief de 1 op n relaties teruggehaald worden. Wijzigingen kunnen eenvoudig worden vergeleken met de huidige gegevens, zodat in één oogopslag duidelijk is hoe de vorige versie van een object anders is dan de huidige versie.

Querybuilder en mailingen

Stel dat voor een bepaald type AED een belangrijke firmware update beschikbaar is, dan dient iedereen met zo'n AED op de hoogte gesteld te worden. Het framework phpPeanuts is standaard al voorzien van geavanceerde zoekmogelijkheden. Daarmee kunnen op intuïtieve wijze zoekopdrachten (queries) worden gebouwd. Deze zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen. In dit voorbeeld kan er dus een zoekopdracht gebouwd worden voor alle eigenaren van een AED type X. Vervolgens dient een mailbericht opgemaakt te worden en die kan dan gestuurd worden naar een zoekopdracht. Uiteraard wordt alleen de zoekopdracht opgeslagen, niet het zoekresultaat. Als het zoekresultaat opgeslagen zou worden en je zou over een half jaar een soortgelijke mailing willen sturen, dan kunnen de gegevens in het zoekresultaat wel eens verlopen zijn.

Gebruikte technieken en componenten:

Apache, MySQL, PHP5, OO, MVC, phpPeanuts, AJAX, HTML, Javascript, Flash

Ja, ik wil meer informatie over case: Medizon!

Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

onderwerp
*
uw naam
*
bedrijfsnaam
telefoon
email
*
bericht
*
website
*